Μελέτη & σχεδιασμός

Μελέτη & σχεδιασμός

Η Nova  στοχεύει στη δημιουργία του τέλειου αποτελέσματος μέσα από ένα ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Από τη φύση του το αρχιτεκτονικό σχέδιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο παραμέτρους: την ποιητικότητα στην έννοια της δημιουργίας και την αντικειμενικότητα, στη βάση της φροντίδας για τη συμφωνία των γραμμών με τον χώρο, τις απαιτήσεις κατασκευής και τον άνθρωπο.

Μέσα από την εξειδίκευση, τη δημιουργικότητα και την επαγγελματική αντίληψης της ομάδας, οι παρεχόμενες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες συνθέτουν όλα εκείνα τα δεδομένα που καθορίζουν την εξειδικευμένη ως προς τον χώρο και τις απαιτήσεις έρευνα, τη λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση και την επιλογή των κατάλληλων υλικών. Και αυτό συμβαίνει, γιατί πίσω από την ποιότητα κάθε αρχιτεκτονικού μας σχεδίου δεν βρίσκεται απλώς και μόνο μία αυστηρή ανάλυση του σχεδιασμού, αλλά και η δυνατότητα να μεταφέρουμε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην υλοποίηση της κατασκευής και στην πρακτική χρήση του χώρου.

ψηφιακή εποπτεία
training experts

κορυφαίο πελατολόγιο

7 πιστοποιήσεις

πανελλαδική κάλυψη

 
0
Ώρες υπηρεσιών   στην Αττική την ημέρα
0 %
 Ικανοποίηση πελατών    
0
Κτίρια σε όλη την Αττική