Κατασκευή & ανέργεση
Κατασκευή & ανέργεση

Βρισκόμαστε εκεί, από την πρώτη στιγμή της χάραξης μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς η όλη διαδικασία αποτελεί προσωπική μας δέσμευση για την παράδοση ενός τελικού αποτελέσματος  που θα αποπνέει αρτιότητα και πολυτέλεια, ξεπερνώντας παράλληλα κάθε προηγούμενο κατασκευαστικό δεδομένο. Από την επίβλεψη της πρώτης παρέμβασης στον χώρο και μέσα από κάθε στάδιο της κατασκευής αναλύουμε τις δυνατότητες του σχεδίου και εφαρμόζουμε τα βελτιστοποιημένα αποτελέσματα στην κατασκευή, με υλικά, παρεμβάσεις και ελέγχους στην πράξη. Η οργάνωση και η παρακολούθηση του εργοταξίου, η επίβλεψη, καθώς και η ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων αποτελούν για εμάς μια ομαδική διαδικασία, πλήρως χαρτογραφημένη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εφαρμογές καινοτόμων παρεμβάσεων, οι οποίες θα αναπτύξουν τη δυναμική του κτηρίου και θα βελτιστοποιήσουν την υλοποίηση των στόχων.

 
 
ψηφιακή εποπτεία
training experts

κορυφαίο πελατολόγιο

7 πιστοποιήσεις

πανελλαδική κάλυψη

 
0
Ώρες υπηρεσιών   στην Αττική την ημέρα
0 %
 Ικανοποίηση πελατών    
0
Κτίρια σε όλη την Αττική