Εύρεση αγοραστών

Υπηρεσίες προς ιδιοκτήτες: 

περιλαμβάνουν την καταγραφή όλων των πληροφοριών σχετικά με την εκάστοτε ιδιοκτησία, τοποθέτηση του ακινήτου στη βάση δεδομένων της εταιρίας και στην ιστοσελίδα της, προώθηση του ακινήτου διαμέσου μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων πλατφορμών και ιστοσελίδων, επιλογή του κατάλληλου αγοραστή ή μισθωτή, διαπραγμάτευση των όρων της πώλησης ή της εκμίσθωσης του ακινήτου, παροχή βοήθειας κατά την σύνταξη των συμβάσεων πώλησης ή μίσθωσης και κατά τη διαδικασία υπογραφής τους.

ψηφιακή εποπτεία
training experts

κορυφαίο πελατολόγιο

7 πιστοποιήσεις

πανελλαδική κάλυψη

 
0
Ώρες υπηρεσιών   στην Αττική την ημέρα
0 %
 Ικανοποίηση πελατών    
0
Κτίρια σε όλη την Αττική