Διαχείριση έργων 

Διαχείριση έργων

Σε πολλά κτίρια και πολυκατοικίες λόγω παλαιότητας και αρκετών χρόνων κατοίκισης οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με τεχνικά προβλήματα όπως διάβρωση &  πτώση στηθαίων, σοβάδων , αλείωση χρώματος τοιχίων από υγρασίες και διαροές από υδροροές και σωληνόσεις. Η σωστή επισκεύη απαιτεί ικριώματα σκαλωσίες και μεγάλης ευθύνης εργασίες με την σωστή σειρά και με τα ανάλογα υλικά.

Επιπλέον , τις περισσότερες φορές η τρέχων οικονομική κατάσταση του ταμείου της πολυκατοικίας δεν παρέχει την δυνατότητα για  πληρωμή τέτοιου ύψους δαπανών και  λόγω πολλών  και διάφορων απόψεων ιδιοκτητών η τελική απόφαση αργεί να γίνει πράξη.

Για τους παραπάνω λόγους σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης & ανακαίνισης που περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές διαδικασίες αποπεράτωσης μέχρι και την ολική αποπληρωμή του έργου μέσω διακανονισμού  εώς και 24 άτοκων δόσεων.

Ολά αυτά υπό την διαχείριση μας και με αποκλειστική ευθύνη μας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  • Άμεση συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών προς προσκόμιση στην αρμοδια πολεοδομία
  • Έκδοση κατάλληλης άδειας συμφωνά με τις κατηγορίες για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση
 • ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ
  • Αρχική μελέτη σχεδίων δόμησης κτιρίου-πολ/κιας
  • Σχεδιασμός & προεργασία για την τοποθέτηση αναβατόριου ή σκαλωσιών ευρωπαικού τύπου
  • Επίβλεψη νομίμων διαδικασιών & παρακολούθηση εργασιών από πολιτικό μηχανικό
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
  • Πραγματοποίηση επισκευής μετώπων με την απαραίτητη σειρά (Γκρέμισμα, πλύσιμο, τρίψιμο σίδερων οπλισμού, ενίσχυση σίδερων από ειδικά υλικά, καλούπωμα, αποκατάσταση σοβά με ινοπλισμενο επισκευαστικό τσιμεντοκονισμα
  • Ολοκλήρωση με ελαιοχρωματισμό (Τρίψιμο, κάλυψη με ειδικό αστάρι, βαφή τριπλή με ακρυλικό χρώμα)
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Οικοδομικές κατασκευαστικές εργασίες παντός τύπου (Ράμπες, Τοίχους κ. α)
  • Τεχνικές εργασίες όλων των ειδικοτήτων (Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές και ειδικοί τεχνικοί ανά κατηγορία

Ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση

Διακανονισμός έως και 24 άτοκες δόσεις

Επίβλεψη ειδικευμένου πολιτικού μηχανικού

Εγκεκριμένα και Α’ ποιότητας υλικά

0
Ώρες υπηρεσιών   στην Αττική την ημέρα
0 %
 Ικανοποίηση πελατών    
0
Κτίρια σε όλη την Αττική