Ασφαλιστήρια & ασφαλιστικές υπηρεσίες

Ασφαλιστήρια & ασφαλιστικές υπηρεσίες

Όλοι οι τεχνικοί και, πολύ περισσότερο, όλοι εργαζόμενοι στους κοινόχρηστους χώρους, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι της συνιδιοκτησίας ακόμη και έναντι του κάθε παρευρισκόμενου στους χώρους. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Η NOVA Buildings Group , διαθέτει μια πλήρη λίστα ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία συμβαδίζουν με τις σύγχρονες  απαιτήσεις των κτιρίων και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε περίσταση.

 

Πλήρης κάλυψη και επικοινωνία

Ευρεία γκάμα συμβολαίων

Μοναδικές εκπτώσεις σε ήδη υπάρχων πελάτες για ιδιωτικά τους συμβόλαια ΙΧ , ζωής κ.α

0
Ώρες υπηρεσιών   στην Αττική την ημέρα
0 %
 Ικανοποίηση πελατών    
0
Κτίρια σε όλη την Αττική